Hva kan BoBank gjøre for deg?

BoBank er en nettbasert tjeneste som gir merverdi for mange aktører i bolig- og eiendomsmarkedet. Her vil alle aktører kunne lagre informasjon for enkelt å gi tilgang til de som trenger denne informasjonen. God dokumentasjon, enkelt å gjøre egne valg, oppfølging av reklamasjoner, sikker og enkel gjenfinning av data selv etter mange år. Du kan spare tid og penger ved å bruke BoBank.

For utbyggere

BoBank gir deg bedre kontroll over all informasjon om boenhetene i et prosjekt. Alle aktører legger inn data og dokumenter i samme base og får tilgang til akkurat den informasjonen de selv trenger til enhver tid.

Du kan bruke BoBank allerede i konseptutviklingsfasen for et prosjekt gjennom å la interessenter registrere seg og ha direkte dialog med dem om ønsker rundt utforming, størrelse på boenheter, parkeringsbehov og liknende.

I salgsfasen vil BoBank gi deg bedre kontroll over tilvalg og endringer og sørge for at hver boenhet får alle FDV-dokumenter, kontrakter og andre relevente dokumenter automatisk tilknyttet seg. Det er gode og enkle verktøy for å holde åpen kommunikasjon med interessenter og kjøpere. Du gir dem tilgang til selv å se alle muligheter til tilvalg og tilpassninger og sparer tid ved at de selv kan gjøre hele jobben med tilvalg. BoBank genererer automatisk de nødvendige kontrakter på basis av kundens valg. Det er også lagt til rette for å ta ut endrings-/tilvalgsoversikt for hver boenhet med oppdeling i de enkelte fagene slik at utførende håndverkere har god oversikt over hva som skal gjøres og hvor. Her sparer du både i administrasjonstid og i form av mye færre feilkilder.

Levetiden for et prosjekt i BoBank er ofte ett til to år med utvikling og oppstart av bygging og så ett eller flere år med utbygging og salg. Salgsfasen avslutter vi i BoBank-sammenheng med den tradisjonelle ettårsbefaringen. Men nytte og besparelse ved å bruke BoBank vil strekke seg over hele garantiperioden. Skjer det noe i de påfølgende årene finner du rask fram all relevant informasjon om den boenheten det reklameres på og kan sjekke all historikk.

For beboere

Som kjøper får du samlet all informasjon om din bolig i BoBank, det fungerer lagt på vei som et oppdatert vognkort for din bolig. I kjøpsfasen får du se alle tilvalg med utfyllende informasjon som bilder, FDV-dokumentasjon og videoer. Du kan velge ulike tilpassninger uten at det forplikter og samtidig se hvilke konsekvenser det har på totalprisen. Hvis du ønsker endringer som ikke ligger inne som et tilbud i din BoBank har du tilgang til å sende forespørsler direkte slik at du kan få tilbakemeldinger med løsningsforslag og pristilbud. Når du har gjort dine valg vil all relevant dokumentasjon på de produktene og løsningene du har valgt automatisk legges inn i ditt arkiv i BoBank. Trenger du å finne tilbake noe informasjon vil det være bare ett tastetrykk unna selv etter mange år.

BoBank fungerer også som en effektiv informasjonskanal hvor du finner all informasjon fra utbygger eller leverandører når det er noe viktig som foregår.

Skulle du finne noe med din bolig som ikke er helt som avtalt har du en enkel løsning for å registrere reklamasjonssaker i BoBank. Da får du sikker dokumentasjon på når du har lagt inn saken og du får svar innen få dager. Når en sak først er i gang kan du følge status på saken og hva som skjer og vil alltid får informasjon når en sak lukkes.

Når du en gang i fremtiden ønsker å selge din bolig vil det gjøre det lettere å få en god pris for boligen din når du enkelt kan legge frem dokumentasjon på alt som har skjedd med boligen og brukerveiledninger og FDV-dokumenter på alle tilvalg.

For leverandører

Som leverandør til et utbyggingsprosjekt kan du enkelt opprette butikker hvor boligkjøpere kan få tilgang til all informasjon du legger ut om dine varer og tjenester. Om det er tekst, bilder eller video, alle format kan du legge inn og kundene vil få et sikkert grunnlag for å velge dine løsninger. Tilpassing av nye boliger vil øke, kjøperne er ikke tilfreds med at alt er standard og har høye forventninger til å ha enkel tilgang til all informasjon. Ved å legge opp utfyllende informasjon i BoBank gjør du kundene mer selvhjulpne, med det øker du salget og sparer tid.

De valg kundene gjør sørger automatisk for at kunden får kopi direkte i sin boligmappe av alt du har lagt inn av bilder og dokumenter.

For å holde god oversikt kan kundenes tilgang til de ulike tilvalgene styres gjennom åpningstider på nett slik at bare de som nærmer seg bestillingstidspunkt har tilgang til valgene. Da unngår du å bruke tid på kunder som sannsynligvis er langt fra en beslutning enda.