Moduler i BoBank

BoBank er bygd opp av følgende moduler:

Oppslagstavle

Oppslagstavla er det første man ser ved innlogging til BoBank. Her får man en oversikt over publiserte kunngjøringer, sist mottatte meldinger, nyeste dokumenter, statusoppdateringer i reklamasjonssaker m.m.

Dokumentarkiv

Et avansert dokumentarkiv gir deg tilgang til ubegrenset antall mapper, versjonskontroll og tilgang til historikk for alle filer.

Egne systemmapper pr. boenhet inneholder FDV-dokumenter, kontrakter, reklamasjonsvedlegg og tilvalg, med automatisk tildeling av dokumenter basert på tilhørighet og valg. Hver eier har i tillegg tilgang til en privat mappe uten innsyn.

Meldinger

Kommuniser med kunder og medarbeidere – én-til-mange eller én-til-én – i et internt epostsystem med mulighet for ekstern varsling. Systemet har støtte for vedlegg, kopi/blindkopi, grupper som mottakere, og meldinger organiseres i samtaletråder i en sorterbar og filtrerbar felles mailboks.

Nyheter og kunngjøringer

Generer, rediger og publiser nyhetsbrev og kunngjøringer til kundegrupper i et enkelt men kraftig grensesnitt. Nyheter og kunngjøringer kan publiseres til oppslagstavle, på epost til registrerte kunder og brukere samt som PDF for utskrift eller ferdig adressert for postutsending.

Spørreundersøkelser

Utbygger kan opprette og publisere avanserte spørreundersøkelser ved hjelp av et kraftig skjemaverktøy i BoBank. Sett inn og manipulér ledetekster og spørsmål i ulike former, for eksempel avkryssing av ett eller flere alternativer, dato, kort eller lang tekst. Enkeltspørsmål kan gjøres obligatoriske og/eller ha hjelpetekster tilknyttet.

Det er også mulig å sette inn forhåndsdefinerte bolker for registrering av interessenter, og mottatte svar kan brukes som grunnlag for dynamiske kundegrupper.

Kundeoppfølging

Et avansert CRM-verktøy lar deg holde rede på og følge opp alle interessenter, kjøpere og boligeiere i en sentral database. Interessenter kan legges inn manuelt, via selvregistreringsskjema, eller importeres i bulk fra Excel-regneark.

Det er mulig å delegere oppfølging av en kunde til en medarbeider, med deadline og automatisk epostpåminnelse, og loggføring av all aktivitet og kommunikasjon sørger for full sporbarhet.

Kundegrupper

Kunder og brukere organiseres automatisk i grupper ut fra tilhørighet som boenhetstype, bygning eller etasje eller tilgangsnivå.

Egendefinerte grupper kan opprettes ved å slå sammen enkeltpersoner og/eller andre grupper. Det er også mulig å opprette dynamiske kundegrupper utfra deres svar på spørreskjema, eksempel på dette kan være "Alle som ønsker garasje", "Alle som ønsker å flytte inn 2. halvår".

Kundegruppene kan enkelt brukes i andre moduler, for eksempel utsending av nyhetsbrev.

Eiendommer

Opprett og behandle boenheter i form av leiligheter, rekkehus eller frittstående eneboliger, med støtte for gjenbruk og synkronisering av boenhetstyper og bygningsdata. Data for boenhetene følger standard for offentlige registre (EDR), med mulighet for å kontrollere og oppdatere data derfra. Det er også støtte for kartkobling ved hjelp av geodata.

Tilvalg

BoBank inkluderer et omfattende system for behandling av tilvalg og endringer i byggefasen. Et tilvalg kan bestå av et standardutvalg med eller uten forhåndsvalgte "nullprisprodukter", ha mulighet for egne forespørsler fra kunden, og/eller inkludere egendefinerte tilpassinger som kan føyes til av utbygger.

Tilvalgene organiseres i butikker og kan tilpasses ved hjelp av salgstekster, bilder, video samt FDV- og annen dokumentasjon. Butikkene kan enkelt vedlikeholdes av utbygger eller direkte av leverandør – dette inkluderer åpningstider pr. bygning, innhold og dokumenter samt mulighet for å hente ut gode bestillingsoversikter sortert på produkt, bygning eller etasje.

Fra tilvalgsoversikten kan kunder laste ned tilvalgskatalog i PDF-format samt kontrakt for signering, mens utbygger har i tillegg tilgang til å laste ned endringsliste for entrepenører eller laste opp håndsignerte kontrakter med vedlegg.

Reklamasjoner

Hold rede på reklamasjoner og avviksmeldinger i et fullverdig saksbehandlingssystem som inkluderer status, oppfølgingsnotater og dokumentasjon. Reklamasjoner, oppfølgingsnotater og vedlegg/dokumentasjon kan meldes inn av både eiere og utbygger.

Korrespondanse og dokumenter organiseres i et enkelt grensesnitt, og saker kan lukkes med egen sluttstatus og kostnad.